ZUS, Kadry - Płace

Płatności – ZUS za grudzień 2013 r.

Płatności – ZUS za grudzień 2013 r.

Przypominamy, że 15 stycznia br. przypada termin płatności z tytułu odprowadzony składek ZUS za miesiąc grudzień. W przypadku niezapłacenia składek w wymaganym terminie jesteśmy zobowiązani do naliczenia odsetek karnych za zwłokę. Nie terminowa płatność prowadzi również w konsekwencji do ustania dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Istnieje jednak możliwość zachowania „ciągłości” tego ubezpieczenia, jednak należy w tym celu złożyć odpowiedni wniosek do właściwego dla siebie jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Posted on