Rachunkowość

 

Kurs księgowości I stopnia dla studentów i przedsiębiorców

Kurs księgowości I stopnia dla studentów Już 17 listopada 2018 roku organizujemy pierwszą edycję kursu skierowanego dla wszystkich chcących założyć działalność gospodarczą lub studiujących na wydziałach ekonomicznych. Jeśli myślisz o pracy w biurze rachunkowym, działach księgowości lub administracji w dużych firmach. Nasz kurs jest idealnym wprowadzeniem na powyższe stanowiska. To w jaki sposób zaprezentujesz się […]
Posted on

Jednolity plik kontrolny część 2

Ministerstwo Finansów opublikowało 28 czerwca 2016 r. na swojej stronie internetowej komunikat zawierający najważniejsze informacje odnośnie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). W komunikacie tym podane są najważniejsze terminy oraz ukazane funkcje, jakie ma ów plik spełniać. Oto dalsze szczegóły. Jednolity Plik Kontrolny (JPK, ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) to zbiór danych, który jest generowany z […]
Posted on
Posted in Rachunkowość, VAT

Jednolity plik kontrolny – JPK

Ministerstwo Finansów opublikowało 28 czerwca 2016 r.na swojej stronie internetowej komunikat zawierający najważniejsze informacje odnośnie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). W komunikacie tym podane są najważniejsze terminy oraz ukazane funkcje, jakie ma ów plik spełniać. Oto szczegóły. Jednolity Plik Kontrolny (JPK, ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) to zbiór danych, który jest generowany z systemów informatycznych […]

Sprawozdania finansowe dla pełnej księgowości za 2014 – część druga

Sprawozdanie finansowe za 2014 rok powinno zostać zatwierdzone do dnia 30 czerwca br. Obowiązek zatwierdzenia sprawozdania został nałożony na wszystkie podmioty, których rok obrotowy zakończył się wraz z końcem ubiegłego roku (tzn. 31 grudnia 2014 roku) i które prowadzą księgi rachunkowe na zasadach zawartych w ustawie o rachunkowości. Organem, który został uprawniony do zatwierdzenia sprawozdania […]
Posted on
Posted in Rachunkowość

Sprawozdania finansowe dla pełnej księgowości za 2014 – część pierwsza

Ważne! Za organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe uznaje się organ, który na mocy obowiązujących daną jednostkę przepisów prawa, statutu, umowy lub prawa własności jest upoważniony do zatwierdzenia sprawozdania finansowego danej jednostki. Dla przykładu: w spółce osobowej (z wyłączeniem spółki komandytowo-akcyjnej) i spółce cywilnej za organ zatwierdzający przyjmuje się jej wspólników. Zwyczajowo takie zatwierdzenie przebiega na zasadzie […]
Posted on
Posted in Rachunkowość

Odliczanie podatku VAT od samochodu służbowego i kosztów paliwa – 2

Jednymi z najczęstszych kosztów po stronie przedsiębiorcy są te związane ze służbowymi samochodami i pochodnymi wydatkami. Warto zatem zapoznać się z kryteriami uznawania ich za koszty podatkowe, a tym samym możliwość ich odliczenia. W ostatnich miesiącach wprowadzono nowe regulacje dotyczące m.in. odliczenia 100% VAT naliczonego od samochodu i paliwa czy też odliczania VAT-u od paliwa […]
Posted on
Posted in Rachunkowość

Odliczanie podatku VAT od samochodu służbowego i kosztów paliwa

Jednymi z najczęstszych kosztów po stronie przedsiębiorcy są te związane ze służbowymi samochodami i pochodnymi wydatkami. Warto zatem zapoznać się z kryteriami uznawania ich za koszty podatkowe, a tym samym możliwość ich odliczenia. W ostatnich miesiącach wprowadzono nowe regulacje dotyczące m.in. odliczenia 100% VAT naliczonego od samochodu i paliwa czy też odliczania VAT-u od paliwa […]
Posted on
Posted in Rachunkowość
Tagged vat

Błędy w zeznaniach podatkowych – najczęstsze przypadki.

Wśród najczęściej popełnianych przez przedsiębiorców błędów przy wypełnianiu zeznań podatkowych można wymienić: pomyłki w adresach, braki stosownych załączników, pomyłki przy rozliczaniu zaliczek oraz strat z poprzednich lat. Jak sobie poradzić w takiej sytuacji? Oto garść przydatnych informacji!   Konieczność naniesienia niektórych poprawek w rocznych zeznaniach podatkowych składanych przez przedsiębiorców niesie często za sobą obowiązek osobistego […]
Posted on
Posted in Rachunkowość

Jak złożyć PIT za 2014 rok

1 stycznia 2015 roku zmieniły się przepisy odnoszące się do składania deklaracji podatkowych – od teraz każdy podatnik jest zobowiązany do złożenia deklaracji podatkowej w formie elektronicznej! Ponadto już w marcu tego roku podatnicy składający zeznanie podatkowe PIT-37 będą mogli skorzystać ze specjalnej usługi wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych – PFR. Rozwiązanie to ma charakter nieobligatoryjny […]
Posted on
Posted in Rachunkowość

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania VAT – dla kogo, jak?

Każdy podatnik ma prawo do ponownego skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania VAT – niezależnie od tego, czy zrezygnował z takiej możliwości sam czy utracił do niej prawo. Warunkiem jest tu czas, gdyż musi upłynąć co najmniej rok, licząc od końca roku, w którym nastąpiła rezygnacja z takiego przywileju.   Art. 113 ust. 11 ustawy o […]
Posted on
Posted in Rachunkowość, VAT