Wydział ubezpieczeń Allianz

 

Prowadzenie własnej działalności i dążenie do jej rozwoju zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem finansowym. Niezależnie od charakterystyki branży, w której działamy możemy być narażeni na czynniki i zdarzenia losowe, na które nie mamy wpływu.

Jako osoba odpowiedzialna za swoich bliskich, pracowników firmy oraz jej majątek trwały i obrotowy powinieneś zawsze pamiętać o zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony ubezpieczeniowej dla swojej rodziny, przedsiębiorstwa oraz osób z nim współpracujących.

Akademia Przedsiębiorcy jako partner i agencja największego Towarzystwa Ubezpieczeniowego Allianz oferuje polisy i ochronę ubezpieczeniową obejmującą między innymi:

  • budynki i lokale;
  • elementy działki – budowle i elementy małej architektury;
  • urządzenia i wyposażenie;
  • rzeczowe składniki majątku obrotowego (środki obrotowe);
  • rzeczy osób trzecich, np. urządzenia w leasingu, środki obrotowe powierzone do sprzedaży;
  • nakłady inwestycyjne – nakłady poniesione na adaptację budynku lub lokalu;
  • rzeczy należące do pracowników;
  • wartości pieniężne;
  • elementy zamocowane na zewnątrz budynków, np. reklamy, markizy, anteny;
  • ubezpieczenie w trakcie podróży dla Ciebie i Twoich bliskich;

W celu zapoznania się z szerszą ofertą naszej firmy zapraszamy do kontaktu, lub pobraniu naszego katalogu -> Tutaj

Blog
firmowy

21 październik
22 luty