Współpraca

Tworząc zróżnicowany zespół osiągamy innowacyjność. 

Osoby tworzące Akademię Przedsiębiorcy posiadają doświadczenie przy współpracy i projektach organizowanych dla Wyższych Uczelni Państwowych i Prywatnych, Stowarzyszeń non-profit, liderów w branży IT. Jeśli uważasz, że Twoja wiedza i doświadczenie mogą przydać się innym zapraszamy do kontaktu.

People forming the Academy Businesses have experience in cooperation and projects organized for the Senior State and Private Universities, Associations nonprofit leaders in the IT industry. If you feel that your knowledge and experience can be useful to others please contact us.

Marcin Grzymisławski

Menadżer strategiczny

Marcin Grzymisławski

Założyciel i członek Zarządu Akademii Przedsiębiorc,y pełniący funkcję Menadżera Strategicznego. Z księgowością związany jest od 2004 roku. Jest także aktywnym członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, a od 2008 roku oficjalnym partnerem firmy Comarch S.A., z uprawnieniami na wdrażanie systemu Optima. Specjalizuje się w rachunkowości zarządczej spółek handlowych, sporządzaniem polityki rachunkowości, tworzeniem procesów obiegu dokumentacji oraz systemem ich wdrażania i weryfikacji. Współpracuje z kołami naukowymi Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w roli specjalisty i doradcy przy organizacji i prowadzeniu konferencji poświęconych zakładaniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą. Posiada doświadczenie w organizacji i prowadzeniu szkoleń dla biur rachunkowych oraz firm audytorskich na terenie całego kraju. W życiu prywatnym zafascynowany jest sportami ekstremalnymi, aktywnie uczestniczy także w biegach maratońskich oraz kolekcjonuje płyty winylowe i pasjonuje się ambitną sztuką teatralną.

Maria Jankowska

Specjalista ds. kadrowo – płacowych

Maria Jankowska

Maria Jankowska Specjalista ds. kadrowo-płacowych Maria Jankowska jest wiceprezesem i współzałożycielem Akademii Przedsiębiorcy. Jej wiedza i doświadczenia oparte są na ponad dwudziestoletniej pracy w branży finansowo-księgowej oraz potwierdzone aplikacją urzędnika państwowego i nadaniem jej Certyfikatu Ministra Finansów. Zainteresowanie rachunkowością przeobraziło się szybko w pasję życiową, której ukoronowaniem było założenie własnego biura rachunkowego w roku 1998. Ponadto Maria Jankowska jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz księgową współpracującą z różnorodnymi podmiotami gospodarczymi. Nieustannie też rozwija swoje kompetencje i pogłębia wiedzę z zakresu prawa podatkowego, księgowego i przepisów związanych z ubezpieczeniami społecznymi. Dzięki wrodzonej empatii i wyjątkowemu zaangażowaniu w swoją prace pozostaje dla firm i związanych z nimi osób pomocą i partnerem biznesowym.

Piotr Maćkała

English desk manager

Piotr Maćkała

Piotr Maćkała jest magistrem filologii angielskiej, czynnym egzaminatorem maturalnym oraz nauczycielem mianowanym w jednym z poznańskich szkół średnich. Przez wiele lat związany był z Wyższą Szkołą Bankową prowadząc lektoraty z języka biznesowego (Professional English). W swojej pracy łączy metodę komunikatywną z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszymi trendami współczesnej metodyki nauczania języków obcych. Jego mocnym atutem jest dopracowany akcent North American English oraz umiejętność klarownego wyjaśniania zawiłości gramatycznych.

Dr nauk hum. Karolina Kowalska

Copywriter, specjalista ds. wizerunku i komunikacji interpersonalnej

Dr nauk hum. Karolina Kowalska

Dr Karolina Kowalska jest absolwentką filologii polskiej i Stacjonarnego Studium Doktoranckiego Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu. Pracę doktorską, obronioną z wyróżnieniem i nominowaną do Nagrody Prezesa Rady Ministrów, poświęciła interpretacji wielkich tragedii Williama Shakespeare’a w aspekcie magicznych i racjonalnych konotacji. Jest współzałożycielką Stowarzyszenia Nowa Humanistyka, organizatorką kilku ogólnopolskich konferencji naukowych oraz autorką wielu artykułów naukowych poświęconych życiu i twórczości Stratfordczyka oraz zagadnieniom magii, religii, filozofii, języka i literaturze współczesnej. Jej pasją są także sztuka autoprezentacji oraz komunikacji interpersonalnej w zakresie wystąpień naukowych lub biznesowych. Wyjątkowa łatwość doboru słów, nieskrępowana niczym wyobraźnia oraz potoczystość języka pozwalają jej także tworzyć recenzje, szkice, artykuły, scenariusze i inne formy pisane. Z Akademią Przedsiębiorczości związana jest od kilku miesięcy, służąc pomocą i radą przy zawiłościach języka polskiego i nie tylko.