Wydział rachunkowości

Zewnętrzna księgowość, wewnętrzny spokój 

Jako właściciel firmy jesteś zobowiązany do wykonywania wielu pracochłonnych i nierzadko skomplikowanych operacji względem jednostek budżetowych, takich jak Urząd Skarbowy, GUS czy ZUS. Niejednokrotnie niewykonanie ich w odpowiedni sposób i we właściwym czasie powoduje negatywne skutki finansowo-prawne, a w konsekwencji prowadzi do znaczących strat dla przedsiębiorstwa i jego właściciela (wliczając nawet konieczność zamknięcia działalności). Świadcząc usługi rachunkowe, a także projektując i wdrażając rozwiązania rachunkowości zarządczej dążymy do tego, by dla właścicieli firm oraz osób nią zarządzających księgowość była fundamentem rzetelnych informacji finansowo-ekonomicznych, pozwalających podjąć odpowiednie decyzje przy jej zarządzaniu.
 

W ramach biura rachunkowego oferujemy:
 

 • Rozliczenia ryczałtu ewidencjonowanego;
 • Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów;
 • Prowadzenie ksiąg handlowych;
 • Sporządzanie deklaracji PIT, CIT, VAT;
 • Wykonywanie sprawozdań wymaganych przez Urząd Statystyczny;
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz sporządzanie planów amortyzacji;
 • Zajmowanie się kontrolą należności i zobowiązań;
 • Pomoc przy ustalaniu zakładowego planu kont;
 • Wspomaganie firmy przy tworzeniu polityki rachunkowości i schematów obiegu dokumentów;
 • Pomoc przy zakładaniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek cywilnych, jawnych, komandytowych oraz jednoosobowych działalności gospodarczych;
 • Reprezentowanie firmy przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym;
 • Przeprowadzanie nadzoru, controllingu oraz audytów wewnętrznych prowadzonej dokumentacji;

W celu zapoznania się z szerszą ofertą naszej firmy zapraszamy do kontaktu, lub pobraniu naszego katalogu -> Tutaj

Blog
firmowy

21 październik
22 luty