ZUS, Kadry – Płace

 

Składki ZUS na rok 2015

Od stycznia do grudnia 2015 roku obowiązują nowe wysokości składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Ubezpieczenie społeczne Numer rachunku bankowego: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000 Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym = 757,76 z Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego = 699,56 zł Ubezpieczenie zdrowotne Numer rachunku bankowego: 78 1010 1023 0000 2613 9520 […]
Posted on

Aktualizacja certyfikatu PE-2-ZUS-EWD w ZUS

Wszyscy, którzy wysyłają deklaracje oraz dokumenty do ZUS za pośrednictwem programu Płatnik powinni zaktualizować certyfikat PE-2-ZUS-EWD. Poniżej zamieszczamy oficjalny komunikat ZUS: W związku ze zbliżającym się terminem wygaśnięcia certyfikatu ZUS „PE-2-ZUS-EWD” Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o konieczności jego aktualizacji w programie Płatnik lub innych programach służących do przesyłania dokumentów do ZUS. Aktualizacja ta jest możliwa […]
Posted on

Rodzaje umów o pracę

Podstawowym krokiem związanym z zawieraniem stosunku pracy jest określenie formy zatrudnienia pracownika. Kodeks pracy wyróżnia następuje rodzaje umów o pracę:   na okres próbny   na czas określony   na czas wykonywania określonej pracy   na zastępstwo na czas nieokreślony Umowa na okres próbny ma na celu umożliwienie pracodawcy poznanie kwalifikacji nowo zatrudnionego pracownika. Zatrudnienie […]

Zatrudnienie pracownika- procedury i dokumenty

Przedsiębiorca, który decyduje się na zatrudnienie chociażby jednej osoby staje się pracodawcą. Oznacza to dla niego dodatkowe obowiązki i odpowiedzialność. Jakich procedur należy dopełnić przy przyjmowaniu nowej osoby do pracy? I jakie dokumenty będą do tego niezbędne? Jednym z podstawowych dokumentów jest kwestionariusz osobowy dla pracownika. Zawiera on najważniejsze dane o zatrudnianej osobie. Zgodnie z […]

Wysokośc składek ZUS w 2014 roku

Od stycznia do grudnia 2014 roku obowiązują nowe wysokości składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Ubezpieczenie społeczne Numer rachunku bankowego: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000 Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym = 716,99 zł Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego = 661,92 zł Ubezpieczenie zdrowotne Numer rachunku bankowego: 78 1010 1023 0000 2613 […]
Posted on

Sezon na deklaracje ogłaszamy za otwarty

Minął kolejny rok podatkowy, który ponoć ma być ostatnim rokiem kryzysu. Jak jest naprawdę nie nam oceniać, lecz biura rachunkowe doskonale widzą po swoich klientach jak sytuacja wygląda szczególnie w strefie MŚP. Według Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w 2013 zarejestrowano 316 474 nowych podmiotów gospodarczych. Swoją działalność wznowiło 171 208, zawiesiło 314 […]

Płatności – ZUS za grudzień 2013 r.

Przypominamy, że 15 stycznia br. przypada termin płatności z tytułu odprowadzony składek ZUS za miesiąc grudzień. W przypadku niezapłacenia składek w wymaganym terminie jesteśmy zobowiązani do naliczenia odsetek karnych za zwłokę. Nie terminowa płatność prowadzi również w konsekwencji do ustania dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Istnieje jednak możliwość zachowania „ciągłości” tego ubezpieczenia, jednak należy w tym celu […]
Posted on