Rachunkowość

Jednoślady jako pojazdy firmowe

Jednoślady jako pojazdy firmowe

Przedsiębiorcy mogą zaliczyć zakup pojazdu do kosztów uzyskania przychodu. Dzięki czemu przysługuje im prawo do wliczenia wydatków eksploatacyjnych z tym związanych do kosztów przedsiębiorstwa. Najczęściej wybieranym środkiem transportu w firmie jest samochód. Jednak można również wybrać inne alternatywne pojazdy takie jak rower, skuter czy motocykl. Wydatki na transport w tej formie pozwolą obniżyć zarówno podatek dochodowy jak i podatek VAT.

Jednoślad w firmie

Jednoślad w firmie

Motocykl

Zakup motocykla oraz wydatki z tym związane (zakup paliwa, części zamienne, ubezpieczenie) zalicza się do kosztów uzyskania przychodów. Motor stanowić będzie środek trwały majątku firmy zaliczany do grupy 7 rodzaju 740 „motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe”. Jeżeli pojazd kosztował mniej niż 3 500 zł  to mali podatnicy mają możliwość zastosowania jednorazowej amortyzacji.

Motocykl zakupiony na firmę pod względem VAT-u jest traktowany podobnie do samochodu osobowego (interpretacje IPTPP4/443-86/11-4/ALN oraz ILPP2/443-1940/10-2/BA). Ustawodawca pozwala w tym przypadku na odliczenie jedynie 60% wartości podatku VAT, ale nie więcej niż 6 tys. zł. Przy zakupie paliwa przedsiębiorca nie ma możliwości odliczenia VAT-u.

Kwestę sporną stanowi wliczenie do kosztów odzieży ochronnej czy kasku. Zgodnie z interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (IPTPB1/415-160/12-4/AG) wydatki te mają charakter osobisty. Uzyskiwanie przychodów w ramach działalności gospodarczej nie jest uzależnione od rodzaju noszonej podczas jazdy motocyklem odzieży i kasku. Dlatego, też wydatków tych nie można zaliczyć do kosztów firmy i odliczyć od nich VAT-u.

Motorower i skuter

Z punktu widzenia uzyskania korzyści podatkowych korzystniejsze dla przedsiębiorcy będzie zakupienie motoroweru o pojemności skokowej do 50 cm3 i prędkości maksymalnej do 45 km/h, gdyż daje to podatnikowi możliwość odliczenia 100% podatku VAT. Przy zakupie paliwa do skutera przedsiębiorca może również każdorazowo odliczyć VAT.

Rower

Osoba prowadząca działalność może nabyć rower jako środek transportu służący do przejazdów w celach firmowych. Jeżeli wartość roweru przekracza 3,5 tysiąca zł i planowany okres użytkowania jest dłuży od 1 roku należy go wprowadzić do ewidencji jako środek trwały grupy 7 rodzaj 790 „pozostałe środki transportu” i dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej pojazdu. Od ceny roweru podatnik będzie mógł odliczyć pełen VAT. Istotne jest, iż zakup roweru i zaliczenie go jako środka transportu nie wyklucza ponoszenia innych wydatków związanych z pozostałymi środkami transportu np. samochodu.