Rachunkowość

Większe ulgi na dzieci w 2015 roku

Większe ulgi na dzieci w 2015 roku

Od 2015 roku zostaną wprowadzone nowe ulgi dla rodzin z dziećmi – to efekt podpisanej pod koniec listopada przez prezydenta Komorowskiego ustawy deregulacyjnej. Wśród najważniejszych zmian znalazł się zapis o możliwości korzystania z ulg przez wszystkie rodziny – jeżeli choć jeden rodzic odprowadza podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Ponadto zostaną podwyższone ulgi na trzecie dziecko i kolejne dzieci aż o 20 %. Wskazane zmiany to kolejny element rządowej polityki prorodzinnej – będzie mogło z nich skorzystać ponad 97 % rodzin (czyli około 1,8 mln podatników).1022194_46792907

Nowe przepisy najbardziej powinny ucieszyć tych podatników, którzy do tej pory płacili podatek niższy od maksymalnego poziomu ulgi. Obecnie to budżet państwa będzie pokrywał tę różnicę poprzez zwrócenie rodzinom niewykorzystanej ulgi. Zaistniała obawa o to, iż proponowane zmiany mogą stanowić rodzaj zapomogi i przez to zniechęcić podatników do pracy – dlatego też zwrot nie będzie mógł przekroczyć łącznej wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Należy podkreślić, iż warunkiem koniecznym otrzymania takiego zwrotu jest praca choćby jednego z rodziców, który opłaca podatki i należne składki. Powinno to zachęcić rodziny do szukania lub utrzymania pracy, nie zaś pozyskiwania zasiłków.

Proponowane zmiany stanowią ważny element nowej polityki prorodzinnej prowadzonej przez polski rząd od 2013 roku (wówczas podwyższono ulgę na trzecie dziecko o 50 %, a na czwarte i kolejne dzieci o 100%; wydłużono urlop macierzyński; zwiększono dostępność przedszkoli i ilość żłobków – od 2010 roku; obniżono odpłatność za nie). W 2015 roku otrzymamy więc odpowiednio następujące kwoty ulg na dzieci:

  • Na pierwsze i drugie dziecko – 1112,04 zł;
  • Na trzecie dziecko – 2000,04 zł;
  • Na każde kolejne dziecko – 2700 zł;

 

Nowa polityka prorodzinna zakłada także, iż w latach 2015-2020 zostaną utworzone przyzakładowe żłobki i przedszkola, na co przeznaczono kwotę ponad 2 mld złotych. Ponadto już od 2016 roku urlopy rodzicielskie będą osiągalne także dla rodziców bezrobotnych, pracujących na umowy o dzieło, jak również dla studentów i rolników. Dla wymienionych grup zostały przewidziane świadczenia w wysokości około 1000 zł. Minister finansów, Mateusz Szczurek podkreśla, iż „od 2016 r. w polityce rodzinnej zostanie wprowadzona zasad „złotówka za złotówkę” – świadczenie będzie pomniejszone o taką kwotę, o jaką przekroczy się próg dochodowy”.

Nowa ustawa ma na celu głównie poprawę sytuacji finansowej rodzin wielodzietnych (w których poziom ubóstwa jest najwyższy) oraz wsparcie polskiej demografii. Od lat w Polsce współczynnik dzietności wynosi około 1.3, a to nie gwarantuje zastępowalności pokoleń (podobnie jak rodzina z dwójką dzieci). To niezmiernie istotne, by podkreślić, iż z wieloletnich badań wynika, że właśnie decyzja o posiadaniu trzeciego dziecka i wsparcie rodziców w podjęciu tejże decyzji stanowi najistotniejszy element polityki prorodzinnej. Jak podkreśla Mateusz Szczurek: „ Rodziny zyskają na zmianach bezpośrednio, ale tak naprawdę wygranymi są wszyscy Polacy, bo to inwestycja w naszą wspólną przyszłość. W nasze bezpieczeństwo, także finansowe”.

Posted on
Posted in Rachunkowość