Rachunkowość

Ułatwienia i zmiany w podatkach od 2015 roku

Ułatwienia i zmiany w podatkach od 2015 roku

Calculating_Value_Green_Tenant_540x360 W 2015 roku wejdzie w życie ustawa deregulacyjna, która znacząco ułatwi prowadzenie działalności przedsiębiorcom. Wprowadzone zmiany obejmują między innymi: eliminację niektórych czynności informacyjnych i konieczność prowadzenia dokumentacji firmy oraz uproszczenie wielu regulacji prawnych – zwłaszcza dotyczących samochodu służbowego lub transportu pracowniczego.

Jedną z istotniejszych zmian nowo prowadzonej ustawy będzie kwestia rozliczania odpłatności za wykorzystywanie służbowego samochodu w prywatnych celach przez pracowników przedsiębiorstwa. Wicepremier Piechociński zaznaczył, iż nowelizacje te powstały na skutek zgłaszanych problemów z dotychczasową formą rozliczeń. Przepisy obowiązujące od 2015 roku jasno określają wartość świadczenia:

  • 250 zł na miesiąc przy pojeździe o pojemności silnika do 1.6 l – co oznacza, że przy 18 % stawce podatkowej zapłacimy 45 zł zryczałtowanego miesięcznego podatku.
  • 400 zł na miesiąc przy pojeździe o pojemności silnika powyżej 1.6 l – co oznacza konieczność zapłaty 72 zł co miesiąc.
  • Jeżeli samochód służbowy będzie używany jedynie przez kilka dni, wówczas wartość zapłaty ustala się na wysokość 1/30 powyższych kwot za każdą dobę.

 

Nowa ustawa zawiera także zmiany w przepisach dotyczących korzystania z kas fiskalnych. Ministerstwo Gospodarki proponuje, by to podatnik określał sposób rozliczenia zaliczek na usługi lub sprzedaż towaru:

  • Rozliczenie na dotychczasowych zasadach;
  • Wpisanie ich jako przychód w dniu otrzymania wpłaty;

Dotychczas każda forma zaliczki była uznawana jako podstawa opodatkowania VAT – nie była przychodem w podatku dochodowym.

 

Kolejną propozycją Ministerstwa jest zwolnienie z podatku dochodowego wartości świadczenia, które otrzymuje pracownik z racji zapewnionego przez pracodawcę transportu zbiorowego (autobus, bus) do miejsca pracy. Wicepremier Piechociński wyraził nadzieję, iż deregulacja ta pomoże w walce z bezrobociem w gminach szczególnie zagrożonych bezrobociem strukturalnym.

 

Nie mniej istotną nowelizacją jest przepis dotyczący orzeczeń lekarskich: orzeczenie lekarskie pracownika, który rozpoczyna nową pracę nie będzie traciło ważności przez miesiąc od momentu rozwiązania poprzedniej umowy.

 

Nowa ustawa obejmuje także szereg zmian dotyczących tzw. „pakietu portowego”: ograniczenie czasu potrzebnego na kontrole graniczne w portach morskich do 24 godzin czy wydłużenie terminu na rozliczenie podatku VAT w imporcie przez upoważnionych przedsiębiorców (AEO). Resort liczy, że proponowane przepisy poprawią konkurencyjność polskich portów, zwłaszcza w porównaniu z Niemcami czy Holandią.

Posted on
Posted in Rachunkowość