Tag: sprawozdanie finansowe

 

Sprawozdanie finansowe, kto zatwierdza, a kto je podpisuje?

Spółki na mocy ustawy o rachunkowości mają obowiązek składania każdego roku sprawozdania finansowego. Jednak kto powinien je zatwierdzić, a kto podpisać, w jakim terminie i gdzie należy je złożyć? Kto powinien podpisać się pod sprawozdaniem finansowym? Sprawozdanie finansowe powinno zostać opatrzone podpisami osób odpowiedzialnych za poprawność, jasność, rzetelność oraz zgodność sporządnienia tego sprawozdania z obowiązującymi […]

Sprawozdanie finansowe, do którego KRS?

Sprawozdanie finansowe, a odpowiedni wydział Krajowego Rejestru Sądowego do którego powinniśmy owe sprawozdanie złożyć czasem może sprawiać problemy. Dlatego poniżej podajemy pełna listę wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego wraz z zasięgiem terytorialnym: Siedziba wydziału Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Białymstoku ul.Mickiewicza 103 15-950 Białystok Tel. biura obsługi interesantów 085-665-65-12   Zakres obszaru […]
Posted on
Posted in Rachunkowość

Jak zarejestrować spółkę z o.o.? Jakie dokumenty są do tego niezbędne?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest formą spółki kapitałowej prawnie uregulowaną kodeksem spółek halowych. Stanowi samodzielny podmiot posiadający osobowość prawną. Spółki z o.o. są najczęstszą wybieraną formą spośród spółek kapitałowych, gdyż ograniczają ryzyko odpowiadania osobistym majątkiem za długi firmy. Proces zakładania i rejestracji spółki jest złożony i wymaga złożenia niezbędnych dokumentów. Jak szybko i sprawnie zarejestrować […]

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe do którego są zobowiązane wszystkie przedsiębiorstwa i jednostki organizacyjne prowadzące dokumentacje księgową opartą na księdze handlowej, a dla których rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Powinny do końca czerwca owe sprawozdanie zatwierdzić. Często zwłaszcza w przypadku małych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością sprawia one dużo problemów. Treść oraz forma dokumentacji, która wchodzi w jego skład […]