Szybki kontakt

Tag: pit-11

 

Zmiany dla przedsiębiorców na 2015 r.

1 stycznia 2015 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1563). W myśl nowych przepisów obowiązek składania informacji podatkowych w formie elektronicznej za pomocą systemu e-Deklaracje dotyczy płatników odpowiedzialnych za rozliczenie więcej niż 5 podatników […]
Posted on
Posted in Rachunkowość

Ostatni dzień na PIT-11

Dzisiaj mija termin złożenia przez pracodawcę deklaracji PIT-11 na podstawie, której pracownik sporządza deklarację roczną. Osoby, które uzyskały przychód z jednego lub kilku różnych źródeł w ciągu roku podatkowego 2013 powinny otrzymać powyższe deklarację do końca lutego. Niezłożenie PIT-11 w ustawowym terminie traktowane jest jako wykroczenie skarbowe. W takim przypadku pracownik oraz pracodawca może być […]
Posted on
Posted in Rachunkowość