Tag: cit8

 

31 marca mija termin złożenia deklaracji CIT-8

Osoby prawne i spółki kapitałowe w organizacji dla których okresem obrachunkowym jest rok kalendarzowy zobowiązane są do złożenia deklaracji CIT-8 (wer. 21), w której zawarta jest informacja o uzyskanym dochodzie lub stracie. W powyższym przypadku zeznanie powinno zostać złożone do odpowiedniego naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla siedziby spółki nie później niż do 31 marca br. […]