Rachunkowość

Sprzedaż na Allegro bez podatku

Sprzedaż na Allegro bez podatku

sprzedaz_allegroSprzedaż na Allegro na własny użytek bez podatku, taki jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Poznaniu (sygn.. akt II FSK 67/12).

Sprawa dotyczyła sytuacji, w której osoba fizyczna przy wykorzystaniu portalu aukcyjnego Allegro w 2007 roku dokonała 1480 transakcji sprzedaży na łączną wartość ponad 1350 tysięcy złotych. Użytkownik sprzedawał używane komputery, podzespoły do nich oraz związane z tematyką informatyczna literaturę. Ponieważ działania podatnika miały charakter ciągły i zorganizowany Naczelnik urzędu skarbowego uznał, że podatnika należy uznać za przedsiębiorcę. Tym samym uzyskane korzyści materialne oraz osiągnięty przychód z aukcji internetowych należy uznać, jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.
W konsekwencji organ podatkowy decyzją z października 2010 roku nałożył na podatnika obowiązek zapłaty podatku dochodowego z tytułu osiągniętego przychodu.

Podatnik odwołał się od decyzji, argumentując, że jako informatyk z wykształcenia i zainteresowania powyższy sprzęt komputerowy oraz literatura zgromadzony przez lata należał do niego. Często był to sprzęt niekompletny, a jego sprzedaż nie miała celu zarobkowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uchylił decyzje organu podatkowego, a NSA uznał, że Naczelnik urzędu skarbowego jak i Dyrektor Izby Skarbowej naruszyły przepisy Ordynacji podatkowej wydając decyzję na podstawie niekompletnych materiałów dowodowych. Organ podatkowy nie udowodnił również w sposób wystarczający, że działania podatnika miały charakter prowadzonej działalności gospodarczej.

Tak korzystny wyrok dla podatników może być podstawą w podobnych sytuacjach, by uznać, że częsta i regularna sprzedaż na aukcjach internetowych przedmiotów używanych, niekompletnych nie zawsze musi być uznane za prowadzenie działalności gospodarczej. Reasumując sprzedaż  na Allegro bez podatku jest możliwa.

Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/

Posted on
Posted in Rachunkowość