Rachunkowość

Ostatni dzień na PIT-11

Ostatni dzień na PIT-11

Dzisiaj mija termin złożenia przez pracodawcę deklaracji PIT-11 na podstawie, której pracownik sporządza deklarację roczną.

Osoby, które uzyskały przychód z jednego lub kilku różnych źródeł w ciągu roku podatkowego 2013 powinny otrzymać powyższe deklarację do końca lutego.

Niezłożenie PIT-11 w ustawowym terminie traktowane jest jako wykroczenie skarbowe. W takim przypadku pracownik oraz pracodawca może być obciążony przez organ podatkowy grzywną.

Posted on
Posted in Rachunkowość