Rachunkowość

OPP mają czas do końca stycznia

OPP mają czas do końca stycznia

Do końca stycznia Organizacje Pożytku Publicznego mają możliwość zmienić lub zweryfikować numer konta bankowego w wykazie OPP na który będą przekazywane wpłaty 1% podatku.

W przypadku podania błędnych danych przez OPP nie znajdzie się ona na prowadzonym przez MPiPS wykazie organizacji pożytku publicznego.

Posted on
Posted in Rachunkowość