KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Akademia Przedsiębiorcy sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Stanisława Wyspiańskiego 10/5 w Poznaniu, NIP: 7792416902, REGON: 302556821, KRS: 0000480904, e-mail: biuro@akademiaprzedsiębiorcy.info
2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Oddziale nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym kontaktować się można pod adresem e-mail: biuro@akademiaprzedsiebiorcy.info
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji 
o aktualnych artykułach publikowanych na stronie www.akademiaprzedsiebiorcy.info, aktualnej ofercie usług i produktów oferowanych przez Akademia Przedsiębiorcy sp. z o.o i nie będą udostępniane innym odbiorcom ani do państw trzecich.
4. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ( wyrażenie zgody ).
5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
7. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
8. Podanie danych osobowych jest warunkiem wysyłki treści marketingowych, 
a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości informowania Pani/Pana 
o aktualnej ofercie.