Rachunkowość

Jak zarejestrować spółkę z o.o. przez Internet?

Jak zarejestrować spółkę z o.o. przez Internet?

Od 2012 roku dzięki zmianom wprowadzonym do kodeksu handlowego występuje możliwość zarejestrowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za pomocą Internetu (tzw. procedura S24). Jest to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, które daje możliwość rejestracji spółki w prosty i szybki sposób w ciągu jednego dnia bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Jak dokonać rejestracji ?

Po pierwsze należy wejść na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości na adres www.ems.gov.pl . Znajduje się tam system teleinformatyczny poprzez, który każdy ze wspólników (nie tylko osoba wypełniająca wniosek) powinien założyć konto użytkownika. Do rejestracji niezbędne jest podanie imienia i nazwiska, numeru PESEL, daty i miejsca urodzenia, numer i seria dowodu osobistego. Konto użytkownika uwierzytelnia się po przez login i hasło (stanowiące w późniejszych etapach rejestracji zwykły elektroniczny podpis).

Następnie po zalogowaniu się do systemu należy przejść do zakładki rejestracji spółki z o.o. z wykorzystaniem wzorca umowy. W zakładce tej tworzone są bezpośrednio takie dokumenty jak umowa spółki, wniosek rejestrowy oraz inne potrzebne pisma. Później osoba składająca wniosek oraz wszyscy wspólnicy powinni opatrzyć dokumenty podpisem w formie elektronicznej oraz uiścić opłaty sądowe od wniosku o wpis do KRS (opłata sądowa 500 zł i opłata za obwieszczenie w MSiG 100 zł) za pomocą sytemu opłaty e-Card. Opłata manipulacyjna za korzystanie z tego systemu wynosi ok.14zł.

Następnie wniosek jest przesyłany do sądu i w ciągu 24 godzin od daty wpływu spółka zostanie zarejestrowana (wnioski są rozpatrywane w godzinach pracy sądów i tylko w dni robocze) . Po dokonaniu wpisu do KRS zarząd ma 7 dni na dostarczenie do sądu wzorów podpisów (złożone wobec sądu lub poświadczone notarialnie) oraz wnieść wkład (min. 5000zł). Jest to korzyść jaka wynika z tej formy zakładania spółki, gdyż zakładając spółkę tradycyjnie wpłat tych należy dokonać przed rejestracją, natomiast korzystając z rejestracji elektronicznej ma się 7 dni po w wpisie do rejestru.

Korzystając z S24 nie obowiązuje procedura jednego okienka, a co za tym idzie spółka musi dokonać zgłoszeń odpowiednio w Urzędzie Skarbowym, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz w Urzędzie Statystycznym.

Do urzędu Skarbowego należy złożyć formularz NIP-2 wraz z umową spółki i dokumentem potwierdzającym najem bądź własność lokalu stanowiącego siedzibę spółki.

Do Urzędu statystycznego konieczne będzie złożenie wniosku RG-1 o nadanie numeru REGON oraz dołączyć aktualny odpis KRS o wpisie do ewidencji.

W przypadku, gdy spółka będzie zatrudniać pracowników należy złożyć do ZUS zgłoszenie płatnika składek (formularz ZUS-ZPA).

Spółka po uzyskaniu numerów NIP i REGON zobligowana jest do dokonania aktualizacji wpisu do KRS. Uzupełniania tego dokonuje się w sądzie rejestrowym składając formularze KRS-Z3 oraz KSR-ZY.

Wszystkie wymienione powyżej druki można pobrać Tutaj

Rejestrując spółkę przez Internet rezygnuje się z umowy spółki w formie aktu notarialnego. Umowa powstaje za pomocą wzorca umowy. W tej sytuacji umowa spółki zostaje zawarta po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych i po podpisaniu jej przez wspólników podpisami elektronicznymi. Wzorzec umowy dostępny w S24 ogranicza możliwość modyfikacji takiej umowy. Istnieje jedynie możliwość wybierania udostępnionych wariantów, przy których konieczna będzie znajomość prawnych regulacji związanych ze spółkami z o.o. Jeżeli wspólnicy po założeniu spółki chcieliby dokonać jakichkolwiek zmian w umowie musi się to już obyć w obecności notariusza w formie aktu notarialnego. Gotowy wzorzec wyklucza również możliwość zapisów o dokapitalizowaniu i wnoszeniu dopłat przez wspólników, które często stanowią fundamentalne kwestie dla spółki.