Poza pracą

Dni Przedsiębiorczości Poznań na MTP

Dni Przedsiębiorczości Poznań na MTP

W dniach od 7 do 8 maja na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich już po raz piąty odbędą się Dni Przedsiębiorczości.

Wydarzenie skierowane jest dla wszystkich, którzy chcą lub prowadzą już własną firmę.dni_przedsiebiorczosci

Dni Przedsiębiorczości Poznań (DPP) to święto biznesu, zarówno tego mikro, jak i dużego. Od 4 lat organizowane w Poznaniu już na stałe wpisało się w kalendarz ważnych wydarzeń miasta.

DPP to wydarzenie, które w jednym miejscu i czasie gromadzi to co dla przyszłego i obecnego przedsiębiorcy jest ważne. Podczas dwóch dni trwania imprezy można znaleźć inspirację i pomysł na własną firmę, dowiedzieć się wszystkiego o formalnej stronie działalności gospodarczej, znaleźć źródła finansowania i partnerów dla własnego biznesu.

Dla okrzepłych przedsiębiorców to również doskonałe miejsce do nawiązania nowych, ciekawych kontaktów biznesowych, otwarcia się na współpracę z uczelniami, czy wzięcia udziału w dyskusji nad rozwojem lokalnej gospodarki.

Dni Przedsiębiorczości Poznań (DPP) są wspólną inicjatywą Miasta Poznania, Powiatu Poznańskiego oraz środowisk gospodarczych i naukowych reprezentowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie, Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową, Fundację Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Kolegium Rektorów Miasta Poznania.

Głównym zadaniem DPP jest kreowanie pozytywnego klimatu dla przedsiębiorczości oraz współpracy gospodarczej w wymiarze lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. Służyć one mają umacnianiu wizerunku aglomeracji poznańskiej jako przyjaznego  miejsca dla różnorodnych form aktywności ekonomicznej.

Cele:

  •     promocja postaw przedsiębiorczych
  •     kreowanie pozytywnego klimatu dla przedsiębiorczości oraz współpracy gospodarczej w wymiarze lokalnym, regionalnym i międzynarodowym
  •     prezentacja programów i usług wsparcia dla przedsiębiorców
  •     promocja współpracy nauki z innowacyjnymi przedsiębiorstwami

DPP są adresowane w szczególności do osób zainteresowanych podjęciem własnej działalności gospodarczej, przedsiębiorców z różnych branż i o różnym doświadczeniu biznesowym oraz do naukowców i innowatorów otwartych na praktyczną współpracę z firmami.

Dni Przedsiębiorczości Poznań to cykliczne wydarzenie, łączące pod jednym logo, w tym samym czasie i miejscu różne imprezy o ugruntowanej pozycji i prestiżu:

  •     Targi Usług dla Biznesu
  •     Forum Gospodarcze Metropolii Poznań
  •     Forum Franczyzy
  •     Konkurs o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości
  •     Start Up! Poznań

 

Więcej informacji znajdziecie na http://www.poznan.pl/mim/pdp

 

dni_przedsiebiorczosci

źródło: http://www.poznan.pl/mim/pdp/