Bez kategorii

Deklaracja na podatek od środków transportu DT-1

Deklaracja na podatek od środków transportu DT-1

Informujemy, że osoby fizyczne i prawne, które są właścicielami bądź współwłaścicielami środków transportu. Są zobowiązane do złożenia deklaracji na podatek od środków transportu DT-1 w odpowiednim dla siebie Urzędzie Miasta / Gminy.

Dzisiaj również mija termin obowiązku uiszczenia I raty na podatek od środków transportowych.

Posted on