CIT-8

 

Deklaracja o podatku dochodowym od osób prawnych

Przygotowanie i przekazanie do urzędu skarbowego zeznania CIT-8, czyli podatku dochodowego za dany rok podatkowy od osób prawnych jest obowiązkiem, który muszą spełnić m.in. spółki, stowarzyszenia i spółdzielnie posiadające osobowość prawną oraz jednostki organizacyjne. Podatek dochodowy od osób prawnych to podatek liniowy i wynosi 19% podstawy jego ustalenia. Wypełniony formularz CIT-8 należy złożyć w urzędzie […]
Posted on
Posted in CIT-8