Rachunkowość

31 marca mija termin złożenia deklaracji CIT-8

31 marca mija termin złożenia deklaracji CIT-8

Depositphotos_4441058_XLOsoby prawne i spółki kapitałowe w organizacji dla których okresem obrachunkowym jest rok kalendarzowy zobowiązane są do złożenia deklaracji CIT-8 (wer. 21), w której zawarta jest informacja o uzyskanym dochodzie lub stracie.
W powyższym przypadku zeznanie powinno zostać złożone do odpowiedniego naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla siedziby spółki nie później niż do 31 marca br.
W sytuacji w której okresem obrachunkowym nie jest rok kalendarzowy deklaracja powinna zostać złożona do końca trzeciego miesiąca po roku podatkowym, który obejmuje.
Ważnym elementem prawidłowego złożenia deklaracji CIT-8 jest również jej podpisanie. W przypadku wypełniania zeznania w formie papierowej należy pamiętać o złożeniu podpisu w części L pozycji 101 i 104 osoby odpowiedzialnej za obliczenie podatku. Natomiast w pozycji 102 wymagana jest pieczątka jednostki oraz podpis osoby lub osób upoważnionych do jej reprezentacji.